Ingrid i Frankrike

9:00 18th mars 2022

En vanlig skoldag i Frankrike

En vanlig skoldag i Frankrike! Morgonen startar 06.30. Jag går upp, äter frukost, borstar tändern...