Leende tonåringar i by i Gambia

Aiducatius – Empowering through Education

Tom och Anna-Karin Ericsson grundade Aiducatius Foundation år 2009. Som grundare av en internationell organisation för studentutbyte har både Tom och Anna-Karin omfattande kunskaper om vikten av utbildning.

Aiducatius Foundation är en svensk stiftelse som arbetar för att främja ungdomars utbildning. Idag donerar stiftelsen pengar till Gambia, Tanzania, Ecuador och Brasilien. Educatius fokuserar främst på två projekt: utbildning för elever vid St. Martin Basic Cycle School i Kartong, Gambia och trädplantering i Tanzania för att klimatkompensera för våra studenters och anställdas resor.

”We believe education is for everyone”. / Tom Ericsson

Sedan 2013 har Aiducatius Foundation drivits som en oberoende stiftelse.

Elever i en skola, som stöttas av Aiducatius, poserar med sina skolböcker

Nya möjligheter skapas genom utbildning

Genom att täcka de mest nödvändiga kostnaderna för elevernas skolgång, t.ex. böcker, uniformer, skor och examensavgifter fungerar Aiducatius som en katalysator för samhällets tillväxt. I ett distrikt som Kartong i Gambia med en uppskattad befolkning på 6 000 invånare kan föräldrar som skickar sina barn till skolan spara pengar så att deras barn kan fortsätta till högre utbildning och de själva kan utöka sina egna företag eller ha råd att anställa arbetare. Som utbytesstudent på high school med Educatius är det fler än du som påverkas av din utbyteserfarenhet!

Klimatkompensation

På Educatius bryr vi oss om miljön och försöker leva så miljövänligt som möjligt, men de flesta av våra studenter går ombord på ett flygplan för att flyga till sina utbytesstudier på high school och ibland måste våra anställda resa till sina kollegor. För att klimatkompensera för dessa resor stöder vi gröna initiativ.  

I Tanzania sponsrar Aiducatius varje år ett projekt för naturlig föryngring av skog som förvaltas av jordbrukare. Projektet drivs av den finlandssvenska protestantiska kyrkan och stöds av Finlands utrikesministerium. Varje år får jordbrukarna utbildning i miljöfrågor och klimatförändringar och gör upp avtal om trädplantering. Jordbrukarna återställer en hektar naturskog och får 500 tallplantor för att plantera ytterligare en hektar.  Det skapar initiativ till privata plantskolor och ökar inkomsterna för lokala jordbrukare. 

1 X träd för varje bokad Studierådgivning

Educatius fortsätter att bidra till en grönare miljö genom att klimatkompensera för våra resor. Som en del av vårt trädplanteringsprojekt i Tanzania 2023 kommer vi från och med nu att plantera ett träd för varje bokad och genomförd studierådgivning med våra high school-experter. Välj Educatius för ditt high school-utbyte och börja planera med oss redan idag!

Boka studierådgivning

Engagera dig

Du kanske vill veta mer om de projekt som drivs av Aiducatius eller komma i kontakt med en student i Gambia.

Boka gratis konsultation