Global Youth Resilience Initiative

Global Youth Resilience Initiative av Educatius moderbolag, Educatius Group, är vårt gemensamma uppdrag att stödja utmaningar som kan uppstå för våra studenter. Med över två decennier av expertis inom internationella high school utbyten och kulturella utbyten, har Educatius och Educatius Group alltid fokuserat på de internationella studenternas välbefinnande på våra utbytesprogram. Detta åtagande understryker vårt omfattande stöd till tonåringar som ger sig ut på livsförändrande resor.

År efter år, skickar Educatius hundratals utbytesstudenter utomlands och Educatius Group välkomnar tusentals internationella studenter från mer än 50 nationer. Alla dessa ungdomarna erbjuds möjlighet till såväl personlig som akademisk utveckling, samtidigt som de upptäcker en ny kultur. Även om internationella studenter vanligtvis trivs under sina utbytesprogram, är vi medvetna om de utmaningar som tonåringar i allmänhet kan ställas inför, särskilt när de navigerar i okända språkliga och kulturella miljöer långt ifrån hemmets trygga vrå.

”Vårt uppdrag når utanför gränserna för traditionell utbildning. Detta initiativ är avgörande eftersom det förtydligar att även om studenter utan tvekan får självförtroende och stärks genom våra program, behöver de också verktyg för att kunna hantera de känslomässiga utmaningarna som kan uppstå.”
John Cedergårdh, VD för Educatius.

Ett heltäckande tillvägagångssätt

Stärkande verktyg: The Global Youth Resilience Initiative tar en mångsidig approach för att stärka studenters psykiska välmående. Educatius bjuder in studenter, föräldrar och värdfamiljer att ta del av olika program och aktiviteter. Kurserna, som är framtagna av psykologer och experter inom psykisk hälsa hos ungdomar, introducerades under oktober 2023. Ambitionen är att erbjuda alla deltagare verktyg att möta nya utmaningar och hantera vanliga upplevelser som hemlängtan, stress och kulturella skillnader.

Global Youth Resilience Index: Denna nyskapande undersökning kommer att mäta det psykiska välmåendet hos tonåringar från hela världen, inklusive Sverige. Insikterna från detta index kommer inte bara att belysa aktuella trender, utan också ge en solid grund för kommande initiativ som syftar till att stärka studenternas känslomässiga välbefinnande.

Policygranskning och anpassning: Educatius kommer att genomföra fortlöpande interna granskningar av acceptanspolicyer och resurser i sina olika partnerorganisationer för att säkerställa transparens, anpassning till bästa praxis och enkel åtkomst för studenter och deras stödnätverk.

Educatius är stolta över att vara en del av detta samarbete, och vi ser fram emot att arbeta nära våra kollegor på Educatius Group för att bidra till en positiv inverkan på den mentala styrkan hos svenska utbytesstudenter.

Det globala indexet för ungdomars resilience

Resilience är en avgörande färdighet för att dagens ungdomar ska kunna navigera i en komplex framtid. Educatius banbrytande Global Youth Resilience Index är en omfattande studie av tonåringar som omfattar 9 länder på 4 kontinenter. Få insikt i hur resilienta våra framtida ledare är och vilka influenser som formar dem. Denna rapport är ett måste för alla som är engagerade i globala tonåringars välbefinnande.

 

LADDA NER RAPPORTEN

 

Boka gratis konsultation