Integritetspolicy

Explore the World – learn for life!

På Educatius arbetar vi med ungdomar som upplever det bästa året i sitt liv! En viktig del av detta är att ta hand om de personuppgifter som du delar med oss. Vi vill att du ska känna dig trygg med att dina uppgifter är skyddade och säkra hos oss, och att du ska förstå hur vi använder dem för att kunna ge dig en bättre, unikare och mer inspirerande upplevelse. Educatius är en del av Educatius Group AB, läs mer på vår webbplats.

Detta integritetsmeddelande omfattar följande
Den personuppgiftsansvarige är Educatius Group (som i detta integritetsmeddelande kallas vi eller oss), som är en del av Educatius Group AB.

Vi är fast beslutna om att göra det rätta när det gäller hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

 • Vilka typer av personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem.
 • När och hur vi får utbyta personuppgifter inom Educatiuskoncernen och med andra organisationer.
 • Vilka valmöjligheter du har, bland annat hur du kan få tillgång till och uppdatera dina personuppgifter.

Vi har försökt att göra det här meddelandet så lättläst som möjligt men om du inte känner till vissa begrepp, t.ex. personuppgiftsansvarig eller särskilda kategorier av personuppgifter, så kan du läsa mer om dem och andra begrepp i avsnittet Viktiga begrepp.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du registrerar dig hos oss kan du komma att lämna följande uppgifter:

 • Dina personuppgifter, bland annat e-postadress, telefonnummer och födelsedatum.
 • Dina inloggningsuppgifter till ditt konto hos oss, till exempel ditt användarnamn och det lösenord du väljer.

När du surfar på våra webbplatser eller använder våra mobilappar kan vi komma att samla in följande uppgifter:

 • Resepreferenser
 • Information om hur du surfar på våra webbplatser och i våra mobilappar
 • Information om när du klickar på en av våra annonser, bland annat annonser som visas på andra organisationers webbplatser
 • Information om hur du tar del av våra digitala tjänster, bland annat uppgifter om operativsystem, ip-adress, nätidentifierare och webbläsare
 • Sociala preferenser, intressen och aktiviteter

När du eller ditt barn reser med oss kan vi komma att samla in följande uppgifter:

 • Passagerarinformation, passuppgifter och uppgifter i andra id-handlingar
 • Försäkringsinformation
 • Relevanta medicinska uppgifter och eventuella särskilda önskemål, t.ex. om kost, religion eller funktionsnedsättning
 • Information om dina inköp, hur du betalat för dem och kredituppgifter eller annan betalningsinformation
 • Information om hur du surfar på våra webbplatser och i våra mobilappar
 • Information om när du klickar på en av våra annonser, bland annat annonser som visas på andra organisationers webbplatser
 • Information om hur du tar del av våra digitala tjänster, bland annat uppgifter om operativsystem, ip-adress, nätidentifierare och webbläsare
 • Sociala preferenser, intressen och aktiviteter

När du kontaktar oss, när vi kontaktar dig eller när du deltar i våra kampanjer, tävlingar, undersökningar eller enkäter om våra tjänster kan vi komma att samla in följande uppgifter:

 • De personuppgifter som du lämnar när du kontaktar oss, bland annat per e-post, brev och telefon eller via sociala medier, t.ex. ditt namn, ditt användarnamn och dina kontaktuppgifter
 • Uppgifter om e-postmeddelanden och andra digitala meddelanden från oss som du öppnar, bland annat eventuella länkar i dem som du klickar på
 • Synpunkter och svar på kundundersökningar och enkäter

Personuppgifter inhämtade från andra källor:

 • Vi kan komma att använda personuppgifter som vi inhämtar från andra källor, t.ex. från företag som är specialiserade på att leverera information, återförsäljare och offentliga register
 • Ditt försäkringsbolag, dess ombud och medicinska personal kan komma att lämna ut relevanta personuppgifter och särskilda kategorier av personuppgifter till oss i situationer då vi/de behöver agera för din räkning, i andra kunders intresse eller i en nödsituation
 • Om du loggar in via sociala medier för att ansluta till våra plattformar och nättjänster, t.ex. Facebook, Google+ och Twitter, samtycker du till att lämna ut dina användaruppgifter till oss. Det gäller t.ex. namn, e-postadress, födelsedatum, plats och andra upplysningar som du väljer att dela med oss.

Personuppgifter som du lämnar om andra personer:

 • Vi använder personuppgifter som du lämnar om andra personer, t.ex. dina föräldrar, ditt barn eller dina syskon
 • När du lämnar andra personers personuppgifter måste du vara säker på att de samtycker till detta och att du har deras tillåtelse att lämna dem. Du bör, i förekommande fall, också försäkra dig om att de förstår hur vi kan komma att använda deras personuppgifter.

Hur vi använder dina personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter på olika sätt, som förklaras nedan.

För att tillhandahålla de produkter och tjänster som du efterfrågar
Vi behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna hantera ditt konto eller din bokning, förse dig med de produkter och tjänster som du vill köpa och hjälpa dig med eventuella beställningar och återbetalningar.

För att hantera och förbättra våra produkter, våra tjänster och vår dagliga verksamhet
Vi använder personuppgifter för att hantera och förbättra våra produkter, webbplatser, mobilappar och andra tjänster.

Vi bevakar hur våra tjänster används för att bättre kunna skydda dina personuppgifter, upptäcka och förhindra bedrägeri, andra brott och missbruk av tjänster. Detta hjälper oss att se till att du tryggt kan använda våra tjänster.

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att hantera och ingripa vid säkerhetsinsatser, olyckor eller andra liknande händelser, bland annat för medicinska ändamål och försäkringsändamål.

Vi använder personuppgifter för att genomföra marknadsundersökningar och bedriva intern forskning och utveckling, samt för att utveckla och förbättra produktsortiment, tjänster, it-system, säkerhet, know-how och vår kommunikation med dig.

För att ge dig en personligare upplevelse
Vi vill se till att de marknadsföringsmeddelanden, bland annat nätreklam, som vi, våra leverantörer, våra återförsäljare och Educatius Group AB skickar om våra produkter och tjänster är relevanta för dina intressen.

Därför kan vi komma att använda dina personuppgifter för att bättre förstå vad du är intresserad av. På så sätt kan vi försöka att förutsäga vilka andra tjänster och upplysningar som du skulle kunna vara mest intresserad av. Därmed kan vi skräddarsy vår kommunikation så att den blir mer relevant och intressant för dig.

Genom att titta på ditt surfbeteende och dina intressen kan vi bättre förstå dig som kund och därmed förse dig med skräddarsydda erbjudanden och tjänster.

Vi kan även analysera hur du agerar med anledning av de marknadsföringsmeddelanden som vi skickar om våra produkter och tjänster. På så sätt kan vi erbjuda dig produkter och tjänster som bättre tillgodoser dina behov som kund.

Om du inte vill ta emot personligt anpassade tjänster från oss kan du när som helst ändra dina personliga inställningar på nätet, per telefon eller per brev (t.ex. e-post). Vi uppdaterar våra register så fort vi kan.

För att kontakta och kommunicera med dig
Vi vill behandla dig bättre som kund. Om du kontaktar oss, t.ex. per e-post, brev och telefon eller via sociala medier, kan vi därför komma att använda dina personuppgifter för att hjälpa dig eller förklara något för dig.

Om du väljer att delta i våra kampanjer och tävlingar, bl.a. dem som vi genomför tillsammans med våra leverantörer och återförsäljare, behöver vi behandla dina personuppgifter, till exempel om du vinner ett pris.

Vi kan komma att bjuda in dig att delta i kundundersökningar, besvara enkäter och medverka i andra former av marknadsundersökningar som genomförs av Educatius Group AB och andra organisationer på uppdrag av oss.

Vi säljer inte dina personuppgifter vidare till tredje man.

Marknadsföringsmeddelanden
Vi kan då och då komma att skicka relevanta erbjudanden och nyheter till dig om våra produkter och tjänster. Detta kan ske på flera olika sätt, bl.a. per e-post. Dessa marknadsföringsmeddelanden skickar vi dock endast om du i förväg har samtyckt till att ta emot dem.

När du bokar eller registrerar dig hos oss frågar vi om du vill ta emot marknadsföringsmeddelanden. Du kan när som helst ändra dina personliga inställningar för dessa meddelanden på nätet, per telefon eller genom att följa länken avsluta prenumeration i våra marknadsföringsmejl. Det är naturligtvis helt upp till dig men om du väljer att inte ta emot marknadsföringsinformation från oss så kommer du inte att få information om erbjudanden eller kampanjer som skulle kunna vara intressanta för dig.

Du kan fortfarande ta emot meddelanden från oss om våra tjänster, t.ex. betalningsbekräftelser och viktig information om användningen av våra produkter och tjänster.

Marknadsundersökningar
Vi vill höra dina synpunkter så att vi kan förbättra våra produkter och tjänster. Därför kan vi komma att kontakta dig angående deltagande i marknadsundersökningar. Du väljer alltid själv om du vill delta eller fortsätta att delta i våra marknadsundersökningar.

Utbyte av personuppgifter med leverantörer och återförsäljare
För att kunna tillhandahålla de produkter eller tjänster som du efterfrågar kan vi komma att utbyta personuppgifter med researrangörer, bland annat flygbolag, hotell och transportföretag.

Vi samarbetar också med noggrant utvalda leverantörer som utför vissa uppgifter på uppdrag av oss. Det är t.ex. företag som hjälper oss med it-tjänster, lagring och sammanställning av uppgifter, marknadsföring, reklamkampanjer, marknadsundersökningar, behandling av betalningar och leverans av produkter och tjänster.

Vi kan komma att behöva lämna ut personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara våra juridiska rättigheter. Bland annat kan vi lämna ut personuppgifter till andra för att förhindra bedrägeri eller minska kreditrisker.

När vi lämnar ut personuppgifter till andra organisationer kräver vi att de behandlar dem på ett säkert sätt och de får inte använda dina personuppgifter i sin egen marknadsföring.

Vi lämnar endast ut det minimum av personuppgifter som våra leverantörer och återförsäljare behöver för att kunna tillhandahålla sina tjänster till dig och till oss.

Utbyte av personuppgifter med tillsynsmyndigheter
För att du eller ditt barn ska kunna resa kan vi vara tvungna (enligt de krav som ställs av myndigheterna på avreseorten och/eller resmålet) att lämna ut och behandla dina personuppgifter för invandrings-, gränskontroll-, säkerhets- och terrorbekämpningsändamål, eller andra ändamål som myndigheterna anser vara lämpliga.

Vi kan komma att lämna ut det minimum av personuppgifter till andra myndigheter som vi är skyldiga eller har rätt att göra enligt lag.

Utbyte av personuppgifter inom Educatiuskoncernen
Vårt integritetsmeddelande gäller alla de tjänster som Educatiuskoncernen tillhandahåller, dock inte tjänster som har separata integritetsmeddelanden som inte inbegriper detta integritetsmeddelande. Vi kan komma att utbyta det minimum av personuppgifter med andra företag i Educatiuskoncernen som vi behöver för att t.ex. kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som du efterfrågar, för att kunna hantera och förbättra våra produkter, våra tjänster och vår dagliga verksamhet, för att ge dig en personligare upplevelse, för att vid behov kunna kontakta dig och kommunicera med dig, och, i den mån det är tillåtet och lämpligt, för marknadsförings- och marknadsundersökningsändamål.

Skydd av dina personuppgifter
Vi vet hur viktigt det är att skydda och hantera dina personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att bättre kunna skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust och mot obehörig åtkomst, användning, ändring och utlämning.

Hur väl dina uppgifter är skyddade beror också på dig. Till exempel ansvarar du för att hemlighålla lösenord som vi har tilldelat dig eller som du själv har valt.

De personuppgifter som vi samlar in från dig kan komma att överföras till och lagras på en plats utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). De kan också komma att behandlas av organisationer som verkar utanför EES-området och som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer. Vi inför lämpliga skyddsmekanismer för att se till att dina personuppgifter förblir tillräckligt skyddade och att de behandlas i enlighet med detta integritetsmeddelande. Dessa skyddsmekanismer består bland rel=”noopener noreferrer” annat av lämpliga avtalsklausuler, t.ex. standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen och lämpliga säkerhetsåtgärder.

Lagring av uppgifter
Vi kommer bara att bevara dina personuppgifter så länge vi behöver för de ändamål som anges i detta integritetsmeddelande och/eller för att uppfylla de krav som ställs i lagar och regler. Därefter kommer vi att radera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Om uppgifterna även därefter behövs för analytiska eller historiska ändamål eller andra berättigade affärsändamål kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att anonymisera uppgifterna.

Om cookies och annan liknande teknik
Cookies eller kakor är små datafiler som gör att en webbplats kan samla in och lagra olika uppgifter på din stationära eller bärbara dator eller på din mobiltelefon. Cookies hjälper oss att tillhandahålla viktiga inslag och funktioner på våra webbplatser och i våra mobilappar och vi använder dem för att förbättra din kundupplevelse. Se vårt separata Cookiemeddelande.

Länkar till andra webbplatser
Våra webbplatser eller mobilappar kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra organisationer som har sina egna integritetsmeddelanden. Läs noga igenom dessa villkor och integritetsmeddelanden innan du lämnar några personuppgifter på andra organisationers webbplatser. Vi tar inget ansvar för andra organisationers webbplatser.

Sociala medier
Våra webbplatser eller mobilappar kan innehålla inslag av sociala medier, såsom Facebook, Twitter, Google+ och Pinterest, som har sina egna integritetsmeddelanden. Läs noga igenom dessa villkor och integritetsmeddelanden innan du lämnar några personuppgifter på andra organisationers webbplatser. Vi tar inget ansvar för dessa inslag.

Tillgång till och uppdatering av dina personuppgifter, samt klagomål
Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi har om dig, även om du på internet bör kunna få tillgång till de personuppgifter som lagrats i samband med ditt konto eller din bokning. Du kan även skriva till oss och begära en kopia av andra personuppgifter som vi har om dig.

Ange närmare upplysningar som hjälper oss att identifiera och hitta dina personuppgifter. Om vi kan ge dig tillgång till uppgifterna så gör vi det utan kostnad. Undantaget är om du begär extra kopior. Då kan vi komma att ta ut en rimlig avgift för administrativa kostnader.

Vi vill försäkra oss om att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta och aktuella. Om någon av de uppgifter som vi har är felaktiga ber vi dig att informera oss.

Du kan också be oss att rätta eller radera dina personuppgifter, att invända mot behandlingen av dem och, i den mån det är tekniskt möjligt, att överföra de personuppgifter som du har lämnat till en annan organisation.

Vi kommer då att uppdatera eller radera dina uppgifter, såvida vi inte måste bevara dem för berättigade affärsändamål eller juridiska ändamål.

Du kan också kontakta oss om du har klagomål på hur vi samlar in, lagrar eller använder dina personuppgifter.

Observera att vi kan komma att be dig att styrka din identitet innan vi kan vidta åtgärder med anledning av din begäran eller ditt klagomål. När du kontaktar oss för någon annans räkning kan vi också komma att be dig att lämna mer information för att försäkra oss om att du har befogenhet att göra en sådan begäran eller inge ett sådant klagomål.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Vi samlar endast in och använder dina personuppgifter om minst ett av följande villkor är uppfyllt:

 • Vi har ditt samtycke.

Exempel: Kundkonto
Du ger oss tillstånd att behandla dina personuppgifter när du registrerar dig hos Educatius Group.

 • Det är nödvändigt för att kunna ingå ett avtal med dig eller för att på din begäran kunna vidta åtgärder innan vi ingår ett avtal.

Exempel: För att tillhandahålla de produkter och tjänster som du efterfrågar
Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna hantera ditt konto eller din bokning, förse dig med de produkter och tjänster som du vill köpa och hjälpa dig med eventuella beställningar och återbetalningar.

 • Det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Exempel: Utbyte av personuppgifter med tillsynsmyndigheter
För att du ska kunna resa kan vi vara tvungna (enligt de krav som ställs av myndigheterna på avreseorten och/eller resmålet) att lämna ut och behandla dina personuppgifter för invandrings- eller gränskontrolländamål.

 • Det är nödvändigt för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller för en annan person.

Exempel: I en nödsituation
Ditt försäkringsbolag, dess ombud och medicinska personal kan komma att lämna ut relevanta personuppgifter och särskilda kategorier av personuppgifter till oss i situationer då vi/de behöver agera för din räkning, i andra kunders intresse eller i en nödsituation.

 • Det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Exempel: Säkerhetsinsatser
Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att hantera och ingripa vid säkerhetsinsatser, olyckor eller andra liknande händelser, bland annat för medicinska ändamål och försäkringsändamål.

 • Det ligger i vårt eller tredje mans berättigade intresse, om inte dina intressen eller rättigheter väger tyngre.

Exempel: För att ge dig en personligare upplevelse
Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att bättre förstå vad du är intresserad av. På så sätt kan vi försöka att förutsäga vilka andra produkter, tjänster och upplysningar som du skulle kunna vara mest intresserad av. Därmed kan vi skräddarsy vår kommunikation så att den blir mer relevant och intressant för dig.

Vi behandlar endast särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. uppgifter om hälsa av medicinska skäl, i den mån vi behöver och om ett eller flera andra villkor är uppfyllda. Det kan t.ex. handla om att du uttryckligen har lämnat ditt samtycke, det är nödvändigt för att skydda dina eller en annan persons grundläggande intressen och du är fysiskt eller rättsligt förhindrad att ge ditt samtycke, det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller det är nödvändigt av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

Hur du får tillgång till, kontrollerar och rättar dina personuppgifter
Vill du som registrerad begära att få tillgång till, rätta eller radera dina personuppgifter? Använd vårt formulär för att göra en sådan begäran.

Hur du anmäler en personuppgiftsincident
Anser du att dina personuppgifter inte har behandlats korrekt? Använd vårt formulär för att anmäla en personuppgiftsincident.

Ändringar i vårt integritetsmeddelande
Detta integritetsmeddelande ersätter alla tidigare versioner. Vi kan när som helst komma att ändra integritetsmeddelandet. Gå därför regelbundet in på våra webbplatser för att kontrollera om det finns några uppdateringar. Om ändringarna är betydande kommer vi att lägga ut ett väl synligt meddelande om detta på våra webbplatser.

Senaste uppdatering: 2018-05-23

Viktiga begrepp:
Personuppgiftsansvarig: Den personuppgiftsansvarige bestämmer hur och för vilka ändamål personuppgifter används.
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): EU:s medlemsstater samt Norge, Island och Liechtenstein.
Reklam på nätet: Marknadsföringsmeddelanden som du kan komma att se på internet.
Särskilda kategorier av personuppgifter: Kategorier av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa och uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.
Secure Flight-information vid resor till USA: Amerikanska Transportation Security Administration (TSA) kräver att alla resenärer ska ange sitt fullständiga namn, födelsedatum och kön för att kunna kontrollera dem mot en bevakningslista. Du kan även uppge ditt Redress-nummer om du har ett sådant. Om du inte lämnar dessa uppgifter kan det leda till att du nekas transport eller tillträde till boardingområdet. TSA får lämna ut uppgifter som du lämnar till brottsbekämpande myndigheter eller underrättelseorgan eller andra i enlighet med sitt offentliggjorda integritetsmeddelande om myndighetens registersystem rel=”noopener noreferrer” (System of Records Notice (SORN)). Mer information finns på TSA:s webbplats.

Cookiemeddelande
Om cookies och annan liknande teknik
Cookies eller kakor är små datafiler som gör att en webbplats eller en mobilapp kan samla in och lagra olika uppgifter på din stationära eller bärbara dator eller på din mobiltelefon. Cookies hjälper oss att tillhandahålla viktiga inslag och funktioner på våra webbplatser och i våra mobilappar och vi använder dem för att förbättra din kundupplevelse. Med vårt tillstånd får andra organisationer placera cookies på våra webbplatser och i våra mobilappar. Vi använder t.ex. cookies av följande skäl:

För att webbplatser och mobilappar ska fungera bättre
Cookies gör att vi kan utvärdera och förbättra hur våra webbplatser och mobilappar fungerar. På så sätt kan du få en personligare upplevelse och utnyttja många användbara funktioner. Till exempel kan cookies hjälpa oss att hålla reda på din bokning genom hela bokningsprocessen. De hjälper oss att komma ihåg dina preferenser, t.ex. dina senaste sökningar eller favoritresmål, och innehållet i din kundvagn när du handlar på nätet.

För att förbättra våra webbplatsers och mobilappars prestanda
Cookies kan hjälpa oss att förstå hur våra webbplatser och mobilappar används. t.ex. genom att informera oss om felmeddelanden som du får när du surfar, och att testa olika upplägg på våra webbplatser och mobilappar. Med hjälp av webbplatsanalys, bl.a. Google Analytics, får vi information om hur många besökare vi har på vår webbplats och i våra mobilappar. Vi får information om vilka delar av vår webbplats och våra mobilappar som är populärast och om det går att se några mönster, t.ex. att en viss sida besöks mest av personer i ett visst land. Dessa cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse.

För att ge dig relevant reklam på nätet
Cookies hjälper oss att ge dig den nätreklam som vi tror är mest relevant för dig på våra webbplatser, i våra mobilappar och på andra organisationers webbplatser. Till exempel hjälper cookies oss att föreslå resmål och program som du har visat intresse för eller produkter som du kanske skulle gilla.
Dessa cookies kan samla in uppgifter om ditt nätbeteende, t.ex. din ip-adress, vilken webbplats som du kom ifrån och information om tidigare besökta webbplatser.
Det innebär att du kan komma att se reklam för oss på våra webbplatser, i våra mobilappar och på andra organisationers webbplatser. Du kan också komma att se reklam för andra organisationer på våra webbplatser och i våra mobilappar.För att vi ska kunna visa nätreklam som är relevant för dig kan vi även komma att kombinera uppgifter som vi samlar in med hjälp av cookies i dina enheters webbläsare med andra uppgifter som vi har samlat in.

För att utvärdera hur väl våra marknadsföringsmeddelanden, däribland nätreklam, fungerar
Med hjälp av cookies kan vi ta reda på om du har sett en viss annons och hur länge sedan det var du såg den. Denna information gör att vi kan utvärdera hur väl våra reklamkampanjer på internet fungerar och kontrollera hur många gånger vi visar en viss reklam för att det inte ska bli alltför enformigt. Vi använder även cookies för att utvärdera hur väl våra marknadsföringsmeddelanden fungerar. Till exempel får vi information om huruvida du har öppnat ett marknadsföringsmejl som vi har skickat till dig.

Dina valmöjligheter när det kommer till cookies
I dina webbläsarinställningar kan du välja om du vill godkänna nya cookies eller inte och radera befintliga cookies. Du kan även ställa in din webbläsare så att den meddelar dig varje gång nya cookies sparas på din dator eller någon annan enhet.
Om du väljer att inte tillåta vissa eller alla cookies kanske du inte kan använda våra webbplatser eller mobilappar fullt ut.
Om vi visar personligt anpassade annonser på andra organisationers webbplatser visas i regel AdChoices-ikonen. Om du klickar på ikonen får du specifik information om hur du kan kontrollera dina personliga inställningar för nätreklam.

Ändringar i vårt cookiemeddelande
Detta cookiemeddelande ersätter alla tidigare versioner. Vi kan när som helst komma att ändra integritetsmeddelandet. Gå därför regelbundet in på våra webbplatser för att kontrollera om det finns några uppdateringar. Om ändringarna är betydande kommer vi att lägga ut ett väl synligt meddelande om detta på våra webbplatser.

Senaste uppdatering: 2018-05-23
Viktiga begrepp:
Webbplatsanalys: Webbplatsanalys, däribland Google Analytics, hjälper oss att förstå hur besökarna använder vår webbplats. Vi får olika rapporter om hur besökare använder vår webbplats och våra mobilappar så att vi kan förbättra dem.
Vid webbplatsanalys används förstapartscookies för att spåra besökarnas beteenden. I vårt fall används de för att samla in information om hur besökarna använder vår webbplats och våra mobilappar. Vi använder sedan informationen för att sammanställa rapporter och förbättra vår webbplats.
Google Analytics samlar t.ex. in information anonymt. Tjänsten rapporterar om trender på webbplatser utan att identifiera enskilda besökare. Du kan välja bort Google Analytics utan att det påverkar ditt besök på vår webbplats. Läs mer om hur du väljer rel=”noopener noreferrer” bort att bli spårad av Google Analytics på alla webbplatser du besöker på Google.

Reklam på nätet: Marknadsföringsmeddelanden som du kan komma att se på internet.

Boka studierådgivning