Tree planting with Aiducatius in Tanzania

Överträffade mål för trädplantering och hållbarhet 2023

Aiducatius insatts i Tanzania växer

Med glädje kan vi berätta att Educatius inte bara har uppfyllt utan överträffat årets hållbarhetsmål i Tanzania 2023.

Sedan 2009 har vi hängivet stöttat Aiducatius, ett av Educatius välgörenhetsinitiativ, med syfte att främja hållbara samhällen genom att ge tillgång till utbildning och trädplantering. I Tanzania kommer det årliga bidraget på 12 000 träd nästan att fördubblas år 2023, med plantering av ytterligare 10 042 inhemska frukt- och cypressträd. De nya träden kommer att täcka 20 hektar mark, ungefär lika stor yta som 20 amerikanska fotbollsplaner, och kommer att planteras under den kommande regnperioden, vilket säkerställer att plantorna får de bästa förutsättningarna att frodas.

Plant distrubutors

Mer än trädplantering: holistisk approach

Vårt bidrag till Aiducatius påverkan går utöver att bara plantera träd i Tanzania, då filosofin är att stödja växande samhällen i samarbete med lokala ledare. Det uppnås genom olika projekt, så som utbildning av lokala familjer att bygga bränslesnåla kaminer för att spara pengar och bevara träd, plantera fruktbärande träd vid skolor, etablera bisamhällen och stödja skötseln av tidigare planterade skogar.

Girl learning to plant

60 000 lokala ungdomar gynnas

Bara under 2022, tillsammans med Educatius, gynnade våra samlade åtaganden gentemot Aiducatius hållbarhetsprojekt för trädplantering och skogsskydd 60 000 ungdomar som bor i området. Detta är i linje med Förenta Nationernas mål för hållbar utveckling, som betonar vikten av att bekämpa fattigdom, förbättra hälsa och utbildning, minska ojämlikheter, främja ekonomisk tillväxt, bekämpa klimatförändringar och bevara våra hav och skogar.

Hållbarare värld, ett träd i taget

På Educatius är vi oerhört stolta över hur Aiducatius projekt ligger i linje med UNSDG:s, särskilt de som är relaterade till kvalitativ utbildning, hållbara städer och samhällen, klimatåtgärder och partnerskap för målen. Framgången för hållbarhetsinitiativen är ett bevis på de kollektiva ansträngningarna från våra elever, värdfamiljer och skolor som är involverade i våra program.

Våra elever, värdfamiljer och skolor får inte bara fantastiska, internationella utbildningserfarenheter utan kan också vara stolta över att de är viktiga bidragsgivare till att skapa en bättre och mer hållbar värld, ett träd i taget.

Boka gratis konsultation