UC utser Educatius till Nordiskt Tillväxtföretag!

Educatius, har av UC fått ett Nordiskt Tillväxtsigill. Ett sigill som endast circa 5% av Sveriges företag kvalificerar sig till och som visar att vi utmärkt oss som ett tillväxtföretag för det angivna bokslutet.

Vad ett tillväxtföretag är finns det olika definitioner på, men gemensamt är att dessa företag växer snabbt, stadigt och kraftigt. För att ta del av certifikatet måste företaget uppnå kriterier som bland annat omfattas av; omsättning de senaste 2 åren, tillväxt, EBITDA-marginal, soliditet och antal anställda.

På Educatius är vi stolta och glada över detta tillväxtcertifikat.

Boka gratis konsultation